Panduan Penulisan Tesis

Bila anda ingin memperoleh buku elektronik mengenai Panduan Penulisan Tesis ini, silakan klik pada link dibawah ini :

Download buku panduan penulisan tesis (format: pdf, size: 717 Kb) Dan Lampiran-lampiran mengenai pembuatan tesis dapat anda download pada link berikut ini : Lampiran panduan penulisan tesis (format: pdf, size: 606 Kb)